به خاطر همه چیز (1370)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1370/07/17
کارگردان: رجب محمدین

«صنوبر»(ایما مشهدی‌زاده) برای مداوای مادرش مقداری پول از حسابدار کارگاه(فریده قره گوزلو) بدون اطلاع صاحب کارگاه قرض می گیرد. صاحب کارگاه که سفارش پارچه داده است از حسابدار پول می‌خواهد اما پولی در میان نیست. حسابدار برای ان‌که پول قرض داده را به صندوق بازگرداند به همراه گروهی از کارگران تصمیمی بزرگ می‌گیرند.

«صنوبر»(ایما مشهدی‌زاده) برای مداوای مادرش مقداری پول از حسابدار کارگاه(فریده قره گوزلو) بدون اطلاع صاحب کارگاه قرض می گیرد. صاحب کارگاه که سفارش پارچه داده است از حسابدار پول می‌خواهد اما پولی در میان نیست. حسابدار برای ان‌که پول قرض داده را به صندوق بازگرداند به همراه گروهی از کارگران تصمیمی بزرگ می‌گیرند.

سایر اطلاعات فیلم به خاطر همه چیز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«صنوبر»(ایما مشهدی‌زاده) برای مداوای مادرش مقداری پول از حسابدار کارگاه(فریده قره گوزلو) بدون اطلاع صاحب کارگاه قرض می گیرد. صاحب کارگاه که سفارش پارچه داده است از حسابدار پول می‌خواهد اما پولی در میان نیست. حسابدار برای ان‌که پول قرض داده را به صندوق بازگرداند به همراه گروهی از کارگران تصمیمی بزرگ می‌گیرند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل به خاطر همه چیز

آخرین مشارکت های کاربران