بیوگرافی کامل هوشنگ قوانلو

متن کامل بیوگرافی هوشنگ قوانلو

«هوشنگ قوانلو» در آثاری همچون «کنج»، «نگاه»، «بی نامی»، «فروشنده»، «بیداری»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «رئیس»، «چپ دست»، «زن بدلی»، «شاعر زباله‌ها»، «شام عروسی»، «تردست»، «شمعی در باد»، «معادله»، «یکی بود یکی نبود»، «سگ‌کشی»، «هفت پرده»، «شوخی»، «دختران انتظار»، «هفت سنگ»، «مرد نامریی»، «یک داستان واقعی»، «عاشق فقیر»، «درد مشترک»، «مروارید سیاه»، «خسوف»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ قوانلو

«هوشنگ قوانلو» در آثاری همچون «کنج»، «نگاه»، «بی نامی»، «فروشنده»، «بیداری»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «رئیس»، «چپ دست»، «زن بدلی»، «شاعر زباله‌ها»، «شام عروسی»، «تردست»، «شمعی در باد»، «معادله»، «یکی بود یکی نبود»، «سگ‌کشی»، «هفت پرده»، «شوخی»، «دختران انتظار»، «هفت سنگ»، «مرد نامریی»، «یک داستان واقعی»، «عاشق فقیر»، «درد مشترک»، «مروارید سیاه»، «خسوف»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ قوانلو

آخرین مشارکت های کاربران