بیوگرافی کامل هوشنگ قوانلو

متن کامل بیوگرافی هوشنگ قوانلو

«هوشنگ قوانلو» در آثاری همچون «کنج»، «نگاه»، «بی نامی»، «فروشنده»، «بیداری»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «رئیس»، «چپ دست»، «شام عروسی»، «زن بدلی»، «شاعر زباله‌ها»، «تردست»، «معادله»، «شمعی در باد»، «سگ‌کشی»، «یکی بود یکی نبود»، «هفت پرده»، «دختران انتظار»، «شوخی»، «هفت سنگ»، «مرد نامریی»، «عاشق فقیر»، «یک داستان واقعی»، «مروارید سیاه»، «درد مشترک»، «خسوف»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ قوانلو

«هوشنگ قوانلو» در آثاری همچون «کنج»، «نگاه»، «بی نامی»، «فروشنده»، «بیداری»، «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «رئیس»، «چپ دست»، «شام عروسی»، «زن بدلی»، «شاعر زباله‌ها»، «تردست»، «معادله»، «شمعی در باد»، «سگ‌کشی»، «یکی بود یکی نبود»، «هفت پرده»، «دختران انتظار»، «شوخی»، «هفت سنگ»، «مرد نامریی»، «عاشق فقیر»، «یک داستان واقعی»، «مروارید سیاه»، «درد مشترک»، «خسوف»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ قوانلو

آخرین مشارکت های کاربران