اینجا چراغی روشن است (1385)

85 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1385/10/13
کارگردان: رضا میرکریمی
سوپر استارها: حبیب رضایی

«قدرت»(حبیب رضایی) جوان عقب افتاده و ساده ای است که در کنار متولی امامزاده ای زندگی می کند. متولی از این که مردم این همه نسبت به امامزاده بی اعتنا هستند ناراحت است و برای مدتی به شهر می رود و امامزاده را به اجبار به دست قدرت می سپارد. قدرت برای حل مشکلات مردم روستا از اموال امامزاده استفاده می کند تا جایی که هیچ چیز در امامزاده باقی نمی ماند.اما یک اتفاق همه اهالی روستا را به امامزاده می کشاند.

«قدرت»(حبیب رضایی) جوان عقب افتاده و ساده ای است که در کنار متولی امامزاده ای زندگی می کند. متولی از این که مردم این همه نسبت به امامزاده بی اعتنا هستند ناراحت است و برای مدتی به شهر می رود و امامزاده را به اجبار به دست قدرت می سپارد. قدرت برای حل مشکلات مردم روستا از اموال امامزاده استفاده می کند تا جایی که هیچ چیز در امامزاده باقی نمی ماند.اما یک اتفاق همه اهالی روستا را به امامزاده می کشاند.

جوایز اینجا چراغی روشن است
جوایز اینجا چراغی روشن است
جوایز اینجا چراغی روشن است
اینجا چراغی روشن است در جشنواره های مختلف 14 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم اینجا چراغی روشن است

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

«قدرت»(حبیب رضایی) جوان عقب افتاده و ساده ای است که در کنار متولی امامزاده ای زندگی می کند. متولی از این که مردم این همه نسبت به امامزاده بی اعتنا هستند ناراحت است و برای مدتی به شهر می رود و امامزاده را به اجبار به دست قدرت می سپارد. قدرت برای حل مشکلات مردم روستا از اموال امامزاده استفاده می کند تا جایی که هیچ چیز در امامزاده باقی نمی ماند.اما یک اتفاق همه اهالی روستا را به امامزاده می کشاند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اینجا چراغی روشن است

آخرین مشارکت های کاربران