از کنار هم می گذریم (1382)

84 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/02/01
کارگردان: ایرج کریمی

داستان سرنشینان چند اتوموبیل در جاده ای به سوی شمال است که هیچ کدام همدیگر را نمی شناسند. در میانه ی راه نیزگروه فیلمبرداری مشغول ساخت فیلمی درباره ی مرگ هستند. با توقف این سرنشینان در راه، داستان زندگی هرکدام به گونه ای مرتبط با فیلم روایت می شود.

داستان سرنشینان چند اتوموبیل در جاده ای به سوی شمال است که هیچ کدام همدیگر را نمی شناسند. در میانه ی راه نیزگروه فیلمبرداری مشغول ساخت فیلمی درباره ی مرگ هستند. با توقف این سرنشینان در راه، داستان زندگی هرکدام به گونه ای مرتبط با فیلم روایت می شود.

جوایز از کنار هم می گذریم
جوایز از کنار هم می گذریم
جوایز از کنار هم می گذریم
از کنار هم می گذریم در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم از کنار هم می گذریم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

داستان سرنشینان چند اتوموبیل در جاده ای به سوی شمال است که هیچ کدام همدیگر را نمی شناسند. در میانه ی راه نیزگروه فیلمبرداری مشغول ساخت فیلمی درباره ی مرگ هستند. با توقف این سرنشینان در راه، داستان زندگی هرکدام به گونه ای مرتبط با فیلم روایت می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل از کنار هم می گذریم

آخرین مشارکت های کاربران