بیوگرافی کامل مجید صباغ‌بهروز

متن کامل بیوگرافی مجید صباغ‌بهروز

«مجید صباغ‌بهروز» در آثاری همچون «تاکسی نارنجی»، «از کنار هم می گذریم»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «آزادراه»، «گلوگاه شیطان»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «کیمیا و خاک»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «حس پنهان»، «نسل جادویی»، «شب بخیر فرمانده»، «چه کسی امیر را کشت»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «پروانه»، «سیمای زنی در دوردست»، «شب های روشن»، «ایستگاه متروک»، «جمعه»، «بال‌های سپید» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید صباغ‌بهروز

«مجید صباغ‌بهروز» در آثاری همچون «تاکسی نارنجی»، «از کنار هم می گذریم»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «آزادراه»، «گلوگاه شیطان»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «کیمیا و خاک»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «حس پنهان»، «نسل جادویی»، «شب بخیر فرمانده»، «چه کسی امیر را کشت»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «پروانه»، «سیمای زنی در دوردست»، «شب های روشن»، «ایستگاه متروک»، «جمعه»، «بال‌های سپید» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

جوایز مجید صباغ‌بهروز
جوایز مجید صباغ‌بهروز
جوایز مجید صباغ‌بهروز
مجید صباغ‌بهروز در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید صباغ‌بهروز

آخرین مشارکت های کاربران