تاریخ اکران: 1369/01/29
کارگردان: حمید تمجیدی
سوپر استارها: محمدعلی کشاورز

حسابدار یک شرکت خصوصی به همراه راننده‌ای و با مقادیری پول برای پرداخت دستمزد تعدادی کارگر راهی جاده می‌شوند. زن روستایی بیماری به همراه خواهرزاده‌هایش نیز با آنان همراه می‌شود. آنان در بیابان برهوت مسیر را گم می‌کنند. این در حالی‌ست که در همان حوالی دو گروه قاچاقچی در حال معامله هستند.

حسابدار یک شرکت خصوصی به همراه راننده‌ای و با مقادیری پول برای پرداخت دستمزد تعدادی کارگر راهی جاده می‌شوند. زن روستایی بیماری به همراه خواهرزاده‌هایش نیز با آنان همراه می‌شود. آنان در بیابان برهوت مسیر را گم می‌کنند. این در حالی‌ست که در همان حوالی دو گروه قاچاقچی در حال معامله هستند.

سایر اطلاعات فیلم گل سرخ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

حسابدار یک شرکت خصوصی به همراه راننده‌ای و با مقادیری پول برای پرداخت دستمزد تعدادی کارگر راهی جاده می‌شوند. زن روستایی بیماری به همراه خواهرزاده‌هایش نیز با آنان همراه می‌شود. آنان در بیابان برهوت مسیر را گم می‌کنند. این در حالی‌ست که در همان حوالی دو گروه قاچاقچی در حال معامله هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گل سرخ