بیوگرافی کامل حمیدرضا صادقی

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا صادقی

«حمیدرضا صادقی» در آثاری همچون «گل سرخ»، «جدال در تاسوکی»، «مرگ سپید» به عنوان «بازیگر»، «پشتیبانی فنی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا صادقی

«حمیدرضا صادقی» در آثاری همچون «گل سرخ»، «جدال در تاسوکی»، «مرگ سپید» به عنوان «بازیگر»، «پشتیبانی فنی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1368
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا صادقی

آخرین مشارکت های کاربران