تاریخ اکران: 1386/12/15
کارگردان: وحید موساییان

یک صدو هشتادو چهار هزار نفر از کردهای عراق توسط حکومت این کشور به قصد نسل کشی ربوده می‌شوند. «هانا»(ناهید صیام‌دوست) ماموریت پیدا می‌کند تا درباره ی گمشدگان تحقیق کند. او در این تحقیقات پی به رازی درباره ی سرنوشت خود می برد.

یک صدو هشتادو چهار هزار نفر از کردهای عراق توسط حکومت این کشور به قصد نسل کشی ربوده می‌شوند. «هانا»(ناهید صیام‌دوست) ماموریت پیدا می‌کند تا درباره ی گمشدگان تحقیق کند. او در این تحقیقات پی به رازی درباره ی سرنوشت خود می برد.

سایر اطلاعات فیلم تنهایی باد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

یک صدو هشتادو چهار هزار نفر از کردهای عراق توسط حکومت این کشور به قصد نسل کشی ربوده می‌شوند. «هانا»(ناهید صیام‌دوست) ماموریت پیدا می‌کند تا درباره ی گمشدگان تحقیق کند. او در این تحقیقات پی به رازی درباره ی سرنوشت خود می برد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تنهایی باد