بیوگرافی کامل احمد مجیدی

متن کامل بیوگرافی احمد مجیدی

«احمد مجیدی» در آثاری همچون «چوری»، «تنهایی باد»، «علی و دنی»، «کویر مرگ» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد مجیدی

«احمد مجیدی» در آثاری همچون «چوری»، «تنهایی باد»، «علی و دنی»، «کویر مرگ» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1383
6.6
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.6
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد مجیدی