خبرچین (1366)

96 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1366/11/29
کارگردان: نصرالله زمردیان

اصغر زاغی کارگر پشت صحنه‌ی تیاترهای لاله‌زار برای امرار معاش و مداوای فرزند افلیجش در مضیغه قرار دارد. دوست او یعقوب شله (عزت‌الله مقبلی) خبرچین ساواک است. روزی اصغر که کبوتر باز است، با تعقیب کبوترهایش به وجود یک خانه‌ی تیمی در همسایگی خود پی می‌برد. او که نمی‌خواهد اطلاعاتش را به یعقوب ارزان بفروشد، سعی می‌کند برای پول بیشتر، خودش با ماموران ساواک ارتباط برقرار کند.

اصغر زاغی کارگر پشت صحنه‌ی تیاترهای لاله‌زار برای امرار معاش و مداوای فرزند افلیجش در مضیغه قرار دارد. دوست او یعقوب شله (عزت‌الله مقبلی) خبرچین ساواک است. روزی اصغر که کبوتر باز است، با تعقیب کبوترهایش به وجود یک خانه‌ی تیمی در همسایگی خود پی می‌برد. او که نمی‌خواهد اطلاعاتش را به یعقوب ارزان بفروشد، سعی می‌کند برای پول بیشتر، خودش با ماموران ساواک ارتباط برقرار کند.

سایر اطلاعات فیلم خبرچین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

اصغر زاغی کارگر پشت صحنه‌ی تیاترهای لاله‌زار برای امرار معاش و مداوای فرزند افلیجش در مضیغه قرار دارد. دوست او یعقوب شله (عزت‌الله مقبلی) خبرچین ساواک است. روزی اصغر که کبوتر باز است، با تعقیب کبوترهایش به وجود یک خانه‌ی تیمی در همسایگی خود پی می‌برد. او که نمی‌خواهد اطلاعاتش را به یعقوب ارزان بفروشد، سعی می‌کند برای پول بیشتر، خودش با ماموران ساواک ارتباط برقرار کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خبرچین