سجده بر آب (1376)

82 دقیقه
تاریخ اکران: 1376/05/18

در مراسم عروسی «امیر» دچار تشنج می شود و به بیمارستان منتقل می شود. امیر عکاس جنگ است و در جبهه دچار موج انفجار شده است. دکترها به همسرش «ستاره» می گویند که او به مرور بینایی خود را از دست می دهد. انتخاب راه برای زندگی کردن با امیر با شرایط فعلی اش و ترک او به عهده ستاره است.

در مراسم عروسی «امیر» دچار تشنج می شود و به بیمارستان منتقل می شود. امیر عکاس جنگ است و در جبهه دچار موج انفجار شده است. دکترها به همسرش «ستاره» می گویند که او به مرور بینایی خود را از دست می دهد. انتخاب راه برای زندگی کردن با امیر با شرایط فعلی اش و ترک او به عهده ستاره است.

جوایز سجده بر آب
جوایز سجده بر آب
جوایز سجده بر آب
سجده بر آب در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم سجده بر آب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

در مراسم عروسی «امیر» دچار تشنج می شود و به بیمارستان منتقل می شود. امیر عکاس جنگ است و در جبهه دچار موج انفجار شده است. دکترها به همسرش «ستاره» می گویند که او به مرور بینایی خود را از دست می دهد. انتخاب راه برای زندگی کردن با امیر با شرایط فعلی اش و ترک او به عهده ستاره است.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سجده بر آب