یک روز بیش‌تر (اکران نشده)

75 دقیقه
جوایز یک روز بیش‌تر
جوایز یک روز بیش‌تر
جوایز یک روز بیش‌تر
یک روز بیش‌تر در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم یک روز بیش‌تر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

75 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یک روز بیش‌تر

آخرین مشارکت های کاربران