بیوگرافی کامل شاهرخ استخری

متولد: 14 مهر 1360

متن کامل بیوگرافی شاهرخ استخری

«شاهرخ استخری» در آثاری همچون «جاده فرعی»، «دلدادگان»، «پرواز در ارتفاع صفر»، «ماه و پلنگ»، «آمین»، «دوربین»، «سپید به رنگ مروارید»، «کبریت سوخته»، «پس كوچه‌های شمرون»، «ساعت شلوغی»، «چک»، «فاصله‌ها»، «ماه عسل»، «دلنوازان»، «پریدخت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاهرخ استخری

«شاهرخ استخری» در آثاری همچون «جاده فرعی»، «دلدادگان»، «پرواز در ارتفاع صفر»، «ماه و پلنگ»، «آمین»، «دوربین»، «سپید به رنگ مروارید»، «کبریت سوخته»، «پس كوچه‌های شمرون»، «ساعت شلوغی»، «چک»، «فاصله‌ها»، «ماه عسل»، «دلنوازان»، «پریدخت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاهرخ استخری

آخرین مشارکت های کاربران