لینا (آماده اکران)

Lina

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: رامین رسولی

نخستین فیلم بلند سینمایی رامین رسولی، در فضایی رئال و با رویکرد دوستی بین ملت ایران و افغانستان تولید شده است. این فیلم که محصول مشترک سینمای ایران، افغانستان و هلند است، در ایران و هلند فیلمبرداری شده است.

نخستین فیلم بلند سینمایی رامین رسولی، در فضایی رئال و با رویکرد دوستی بین ملت ایران و افغانستان تولید شده است. این فیلم که محصول مشترک سینمای ایران، افغانستان و هلند است، در ایران و هلند فیلمبرداری شده است.

سایر اطلاعات فیلم لینا

حاشیه ها
  • این فیلم محصول مشترک سینمای ایران، افغانستان و هلند است.

  • این فیلم نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند رامین رسولی، کارگردان افغانستانی ساکن هلند است.

اطلاعات تکمیلی
داستان

نخستین فیلم بلند سینمایی رامین رسولی، در فضایی رئال و با رویکرد دوستی بین ملت ایران و افغانستان تولید شده است. این فیلم که محصول مشترک سینمای ایران، افغانستان و هلند است، در ایران و هلند فیلمبرداری شده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لینا | Lina

آخرین مشارکت های کاربران