دنده معکوس

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: حسن فتحی

داستان دختری را روایت می کند که برادرش به علت بدهی دو روز مانده به عید دستگیر می شود و او برای آزاد کردن برادر، تصمیم به فروش ماشین کهنه خود می گیرد. . از طرفی شخصی ادعا می کند که این ماشین متعلق به پدر نامزدش است که مدتی پیش به سرقت رفته است و ...

داستان دختری را روایت می کند که برادرش به علت بدهی دو روز مانده به عید دستگیر می شود و او برای آزاد کردن برادر، تصمیم به فروش ماشین کهنه خود می گیرد. . از طرفی شخصی ادعا می کند که این ماشین متعلق به پدر نامزدش است که مدتی پیش به سرقت رفته است و ...

سایر اطلاعات فیلم دنده معکوس

اطلاعات تکمیلی
داستان

داستان دختری را روایت می کند که برادرش به علت بدهی دو روز مانده به عید دستگیر می شود و او برای آزاد کردن برادر، تصمیم به فروش ماشین کهنه خود می گیرد. . از طرفی شخصی ادعا می کند که این ماشین متعلق به پدر نامزدش است که مدتی پیش به سرقت رفته است و ...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم تلویزیونی دنده معکوس

آخرین مشارکت های کاربران