هستی (اکران نشده)

کارگردان: کمال پرناک
جوایز هستی
جوایز هستی
جوایز هستی
هستی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم هستی

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هستی