درخت گردو (1395)

تاریخ اکران: 1395/02/01
جوایز درخت گردو
جوایز درخت گردو
جوایز درخت گردو
درخت گردو در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم درخت گردو

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل درخت گردو