بعدازظهر یک روز نزدیک (1393)

17 دقیقه
تاریخ اکران: 1393/12/01
کارگردان: مریم حبیبیان

سایر اطلاعات فیلم بعدازظهر یک روز نزدیک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

17 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بعدازظهر یک روز نزدیک

آخرین مشارکت های کاربران