بازگشت (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: احسان ملازاده

تهران چند سال آینده.همه چیز سریع شده و مردم در حال گذراندن روزهای خود هستند.در این میان مردی به یاد گذشته می‌افتد...

تهران چند سال آینده.همه چیز سریع شده و مردم در حال گذراندن روزهای خود هستند.در این میان مردی به یاد گذشته می‌افتد...

سایر اطلاعات فیلم بازگشت

داستان

تهران چند سال آینده.همه چیز سریع شده و مردم در حال گذراندن روزهای خود هستند.در این میان مردی به یاد گذشته می‌افتد...

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بازگشت