اعتراض وارد نیست (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران

این مستند زندگی پنج مهاجر افغانستانی در ایران را به تصویر می‌کشد که به شکلی کاملا اتفاقی در زمین تنیس‌های شمال تهران مشغول به کار می‌شوند. توپ جمع می‌کنند و در اوقات بیکاری تنیس بازی می‌کنند. تنیس یاد می‌گیرند و در آن پیشرفت می‌کنند، اما هر چقدر در این رشته پیشرفت می‌کنند جامعه پذیرای آنها نیست و به چشم غریبه به آنها نگاه می‌شود

این مستند زندگی پنج مهاجر افغانستانی در ایران را به تصویر می‌کشد که به شکلی کاملا اتفاقی در زمین تنیس‌های شمال تهران مشغول به کار می‌شوند. توپ جمع می‌کنند و در اوقات بیکاری تنیس بازی می‌کنند. تنیس یاد می‌گیرند و در آن پیشرفت می‌کنند، اما هر چقدر در این رشته پیشرفت می‌کنند جامعه پذیرای آنها نیست و به چشم غریبه به آنها نگاه می‌شود

جوایز مستند سینمایی اعتراض وارد نیست
جوایز مستند سینمایی اعتراض وارد نیست
جوایز مستند سینمایی اعتراض وارد نیست
مستند سینمایی اعتراض وارد نیست در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم اعتراض وارد نیست

داستان

این مستند زندگی پنج مهاجر افغانستانی در ایران را به تصویر می‌کشد که به شکلی کاملا اتفاقی در زمین تنیس‌های شمال تهران مشغول به کار می‌شوند. توپ جمع می‌کنند و در اوقات بیکاری تنیس بازی می‌کنند. تنیس یاد می‌گیرند و در آن پیشرفت می‌کنند، اما هر چقدر در این رشته پیشرفت می‌کنند جامعه پذیرای آنها نیست و به چشم غریبه به آنها نگاه می‌شود

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی اعتراض وارد نیست

آخرین مشارکت های کاربران