هزارتو (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: کاوه مظاهری

در این مستند تاریخچه روابط ایران از زمان فتحعلی شاه تازمان معاصر به تصویر کشیده می‌شود و موضوعات مختلفی از رویدادهای تاریخی ایران و نقش انگلیس در آن بررسی شده است که قحطی بزرگ، طلای سیاه، سیستان و بلوچستان و نخبه کشی از عناوین اشاره شده دراین مستند است.

در این مستند تاریخچه روابط ایران از زمان فتحعلی شاه تازمان معاصر به تصویر کشیده می‌شود و موضوعات مختلفی از رویدادهای تاریخی ایران و نقش انگلیس در آن بررسی شده است که قحطی بزرگ، طلای سیاه، سیستان و بلوچستان و نخبه کشی از عناوین اشاره شده دراین مستند است.

سایر اطلاعات فیلم هزارتو

اطلاعات تکمیلی
داستان

در این مستند تاریخچه روابط ایران از زمان فتحعلی شاه تازمان معاصر به تصویر کشیده می‌شود و موضوعات مختلفی از رویدادهای تاریخی ایران و نقش انگلیس در آن بررسی شده است که قحطی بزرگ، طلای سیاه، سیستان و بلوچستان و نخبه کشی از عناوین اشاره شده دراین مستند است.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند هزارتو

آخرین مشارکت های کاربران