سایر اطلاعات فیلم بر اساس یک داستان واقعی (Based on a True Story)

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

رنگ:

رنگی

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بر اساس یک داستان واقعی (Based on a True Story)

آخرین مشارکت های کاربران