غوغا (1382)

106 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/06/05

«ندا افشاری»(پانته‌آ بهرام) خبرنگار حوادث روزنامه به دست چند زن خیابانی به قتل می‌رسد. همان شب دختری به نام «غوغا»(پانته‌آ بهرام) از زندان می گریزد و ماشین «رضا»(شهرام حقیقت‌دوست) را مي‌دزدد. او با دیدن عکسی از ندا پی به رازی می برد. اما حوادث برای او تمامی ندارد.

«ندا افشاری»(پانته‌آ بهرام) خبرنگار حوادث روزنامه به دست چند زن خیابانی به قتل می‌رسد. همان شب دختری به نام «غوغا»(پانته‌آ بهرام) از زندان می گریزد و ماشین «رضا»(شهرام حقیقت‌دوست) را مي‌دزدد. او با دیدن عکسی از ندا پی به رازی می برد. اما حوادث برای او تمامی ندارد.

سایر اطلاعات فیلم غوغا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

106 دقیقه

داستان

«ندا افشاری»(پانته‌آ بهرام) خبرنگار حوادث روزنامه به دست چند زن خیابانی به قتل می‌رسد. همان شب دختری به نام «غوغا»(پانته‌آ بهرام) از زندان می گریزد و ماشین «رضا»(شهرام حقیقت‌دوست) را مي‌دزدد. او با دیدن عکسی از ندا پی به رازی می برد. اما حوادث برای او تمامی ندارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل غوغا