هزار افسان (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
جوایز هزار افسان
جوایز هزار افسان
جوایز هزار افسان
هزار افسان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم هزار افسان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
رنگ:

رنگی

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هزار افسان