تاسیان (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: آلاله ایزدی

سایر اطلاعات فیلم تاسیان

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تاسیان