پسر مریم (1378)

71 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/10/11
کارگردان: حمید جبلی

در روستایی به نام گولان«رحمان»(محسن فلسفین) موذن نوجوانی است که با مادربزرگش شیر توزیع می کند. روزی در کلیسا تابلوی حضرت مریم را می بیند و به دلیل شباهت نام حضرت مریم با مادرش که در موقع زایمان از دنیا رفته است مادرش را شبیه حضرت مریم تصور می کند.رحمان با کشیش پیر کلیسا دوست می شود و این دوستی سبب تغییر زندگی رحمان می شود.

در روستایی به نام گولان«رحمان»(محسن فلسفین) موذن نوجوانی است که با مادربزرگش شیر توزیع می کند. روزی در کلیسا تابلوی حضرت مریم را می بیند و به دلیل شباهت نام حضرت مریم با مادرش که در موقع زایمان از دنیا رفته است مادرش را شبیه حضرت مریم تصور می کند.رحمان با کشیش پیر کلیسا دوست می شود و این دوستی سبب تغییر زندگی رحمان می شود.

جوایز پسر مریم
جوایز پسر مریم
جوایز پسر مریم
پسر مریم در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پسر مریم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

71 دقیقه

داستان

در روستایی به نام گولان«رحمان»(محسن فلسفین) موذن نوجوانی است که با مادربزرگش شیر توزیع می کند. روزی در کلیسا تابلوی حضرت مریم را می بیند و به دلیل شباهت نام حضرت مریم با مادرش که در موقع زایمان از دنیا رفته است مادرش را شبیه حضرت مریم تصور می کند.رحمان با کشیش پیر کلیسا دوست می شود و این دوستی سبب تغییر زندگی رحمان می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پسر مریم