آثار عجم (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: حسن نقاشی

نگاهی به زندگی فرصت الدوله شیرازی شاعر، نقاش و باستان شناس قاجاری و نویسنده کتاب معروف آثار عجم.

نگاهی به زندگی فرصت الدوله شیرازی شاعر، نقاش و باستان شناس قاجاری و نویسنده کتاب معروف آثار عجم.

جوایز مستند سینمایی آثار عجم
جوایز مستند سینمایی آثار عجم
جوایز مستند سینمایی آثار عجم
مستند سینمایی آثار عجم در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آثار عجم

داستان

نگاهی به زندگی فرصت الدوله شیرازی شاعر، نقاش و باستان شناس قاجاری و نویسنده کتاب معروف آثار عجم.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی آثار عجم