به کجا می‌رویم؟ (آماده اکران)

  • مستند کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: رضا مجلسی

نگاهی زیست محیطی به معضل دفع انواع پسماندها و تبعات ناشی از آن در زندگی آدم‌ها و آینده جامعه بشری دارد و همچنین مشکلات محیط زیستی ناشی از آن را مطرح می‌کند.

نگاهی زیست محیطی به معضل دفع انواع پسماندها و تبعات ناشی از آن در زندگی آدم‌ها و آینده جامعه بشری دارد و همچنین مشکلات محیط زیستی ناشی از آن را مطرح می‌کند.

جوایز مستند کوتاه به کجا می‌رویم؟
جوایز مستند کوتاه به کجا می‌رویم؟
جوایز مستند کوتاه به کجا می‌رویم؟
مستند کوتاه به کجا می‌رویم؟ در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم به کجا می‌رویم؟

داستان

نگاهی زیست محیطی به معضل دفع انواع پسماندها و تبعات ناشی از آن در زندگی آدم‌ها و آینده جامعه بشری دارد و همچنین مشکلات محیط زیستی ناشی از آن را مطرح می‌کند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کوتاه به کجا می‌رویم؟