علف های هرز (1380)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1380/02/26
سوپر استارها: امین حیایی

فریدون مالکی قبل از آن ‌که موفق شود اسراری را در اختیار ستوان کاظمی (امین حیایی) قرار دهد، به قتل می‌رسد. این در حالی‌ست که او نامه‌ای نزد خواهرش گذاشته تا او از طریق همسر ستوان کاظمی (مهشید افشارزاده) در اختیار پلیس قرار دهد.

فریدون مالکی قبل از آن ‌که موفق شود اسراری را در اختیار ستوان کاظمی (امین حیایی) قرار دهد، به قتل می‌رسد. این در حالی‌ست که او نامه‌ای نزد خواهرش گذاشته تا او از طریق همسر ستوان کاظمی (مهشید افشارزاده) در اختیار پلیس قرار دهد.

سایر اطلاعات فیلم علف های هرز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

فریدون مالکی قبل از آن ‌که موفق شود اسراری را در اختیار ستوان کاظمی (امین حیایی) قرار دهد، به قتل می‌رسد. این در حالی‌ست که او نامه‌ای نزد خواهرش گذاشته تا او از طریق همسر ستوان کاظمی (مهشید افشارزاده) در اختیار پلیس قرار دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل علف های هرز