جمشیدیه (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: یلدا جبلی

داستانی درباره روابط آدم ها در شهری شلوغ و ماجراهایی که از پس این روابط ایجاد میشود موضوع دوم کار بلند یلدا جبلی است.امیر و ترانه در شب تولد امیر درگیر حادثه ای میشوند که ...

داستانی درباره روابط آدم ها در شهری شلوغ و ماجراهایی که از پس این روابط ایجاد میشود موضوع دوم کار بلند یلدا جبلی است.امیر و ترانه در شب تولد امیر درگیر حادثه ای میشوند که ...

سایر اطلاعات فیلم جمشیدیه

اطلاعات تکمیلی
داستان

داستانی درباره روابط آدم ها در شهری شلوغ و ماجراهایی که از پس این روابط ایجاد میشود موضوع دوم کار بلند یلدا جبلی است.امیر و ترانه در شب تولد امیر درگیر حادثه ای میشوند که ...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی جمشیدیه