یک قدم تا مرگ(خط‌ها و سایه‌ها) (1378)

85 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/11/13

داستان فیلم درباره خلبان نیروی هوایی به نام «حسین طاهری» است که درست در آخرین عملیات خود اسیر می‌شود و به نقطه‌ای نامعلوم در خاک عراق فرستاده می‌شود. او تحت شکنجه‌های فراوانی از سوی دشمن برای دادن اطلاعات خود قرار می‌گیرد اما آشنایی اش با یک افسر نیروی زمینی به نام «احمد» در اردوگاه عراقی‌ها شرایط تازه ای را برایش فراهم می‌کند.

داستان فیلم درباره خلبان نیروی هوایی به نام «حسین طاهری» است که درست در آخرین عملیات خود اسیر می‌شود و به نقطه‌ای نامعلوم در خاک عراق فرستاده می‌شود. او تحت شکنجه‌های فراوانی از سوی دشمن برای دادن اطلاعات خود قرار می‌گیرد اما آشنایی اش با یک افسر نیروی زمینی به نام «احمد» در اردوگاه عراقی‌ها شرایط تازه ای را برایش فراهم می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم یک قدم تا مرگ(خط‌ها و سایه‌ها)

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

داستان فیلم درباره خلبان نیروی هوایی به نام «حسین طاهری» است که درست در آخرین عملیات خود اسیر می‌شود و به نقطه‌ای نامعلوم در خاک عراق فرستاده می‌شود. او تحت شکنجه‌های فراوانی از سوی دشمن برای دادن اطلاعات خود قرار می‌گیرد اما آشنایی اش با یک افسر نیروی زمینی به نام «احمد» در اردوگاه عراقی‌ها شرایط تازه ای را برایش فراهم می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یک قدم تا مرگ(خط‌ها و سایه‌ها)

آخرین مشارکت های کاربران