کیف انگلیسی (1379)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1379/10/01

منصور ادیبان (علی مصفا) ، تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه پس از شکست در رقابت های انتخاباتی مجلس، با حمایت مستانه (لیلا حاتمی) دختری از طبقه رجال در انتخابات دوره بعدی مجلس پیروز می شود. وی تحت تاثیر مستانه با انگلیسی ها آشنا شده و از این رهگذر تغییرات اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات قبلی وی پدید می اید، بطوریکه

منصور ادیبان (علی مصفا) ، تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه پس از شکست در رقابت های انتخاباتی مجلس، با حمایت مستانه (لیلا حاتمی) دختری از طبقه رجال در انتخابات دوره بعدی مجلس پیروز می شود. وی تحت تاثیر مستانه با انگلیسی ها آشنا شده و از این رهگذر تغییرات اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات قبلی وی پدید می اید، بطوریکه

سایر اطلاعات فیلم کیف انگلیسی

اطلاعات تکمیلی
داستان

منصور ادیبان (علی مصفا) ، تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه پس از شکست در رقابت های انتخاباتی مجلس، با حمایت مستانه (لیلا حاتمی) دختری از طبقه رجال در انتخابات دوره بعدی مجلس پیروز می شود. وی تحت تاثیر مستانه با انگلیسی ها آشنا شده و از این رهگذر تغییرات اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات قبلی وی پدید می اید، بطوریکه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سریال تلویزیونی کیف انگلیسی

آخرین مشارکت های کاربران