تاریخ اکران: 1391/11/23

«گلرخ»(الناز شاکر دوست) پس از فوت برادرش«سعید» سعی در احضار روح او دارد. او مدام با روح برادرش و ارواح دیگر ارتباطبرقرارمی‌کند تا این‌که پدر و مادرش به مسافرت می‌روند و او که ترس تنها ماندن دارد به همراه دوستش«ناهید» به شمال می‌رود. در راه روح برادرش به او هشدار می دهد که برادر ناهید قصد اذیت کردن او را دارد. گلرخ به محض رسیدن قصد بازگشت می کند اما ناهید و دوستان دیگر مانع از رفتن او می‌شوند تا این که بر اثر حادثه ای گلرخ به زمین می‌افتد و از هوش می‌رود. سایرین که فکر می‌کنند گلرخ مرده او را در جاده رها می‌کنند و فرار می‌کنند. پس از مدتی که به محل جنازه می‌آیند گلرخ را در آن‌جا نمي‌بینند. از آن شب به طرز مشکوکی تمام افراد یک به یک به قتل می‌رسند.

«گلرخ»(الناز شاکر دوست) پس از فوت برادرش«سعید» سعی در احضار روح او دارد. او مدام با روح برادرش و ارواح دیگر ارتباطبرقرارمی‌کند تا این‌که پدر و مادرش به مسافرت می‌روند و او که ترس تنها ماندن دارد به همراه دوستش«ناهید» به شمال می‌رود. در راه روح برادرش به او هشدار می دهد که برادر ناهید قصد اذیت کردن او را دارد. گلرخ به محض رسیدن قصد بازگشت می کند اما ناهید و دوستان دیگر مانع از رفتن او می‌شوند تا این که بر اثر حادثه ای گلرخ به زمین می‌افتد و از هوش می‌رود. سایرین که فکر می‌کنند گلرخ مرده او را در جاده رها می‌کنند و فرار می‌کنند. پس از مدتی که به محل جنازه می‌آیند گلرخ را در آن‌جا نمي‌بینند. از آن شب به طرز مشکوکی تمام افراد یک به یک به قتل می‌رسند.

سایر اطلاعات فیلم اینجا ... آخر دنیا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

«گلرخ»(الناز شاکر دوست) پس از فوت برادرش«سعید» سعی در احضار روح او دارد. او مدام با روح برادرش و ارواح دیگر ارتباطبرقرارمی‌کند تا این‌که پدر و مادرش به مسافرت می‌روند و او که ترس تنها ماندن دارد به همراه دوستش«ناهید» به شمال می‌رود. در راه روح برادرش به او هشدار می دهد که برادر ناهید قصد اذیت کردن او را دارد. گلرخ به محض رسیدن قصد بازگشت می کند اما ناهید و دوستان دیگر مانع از رفتن او می‌شوند تا این که بر اثر حادثه ای گلرخ به زمین می‌افتد و از هوش می‌رود. سایرین که فکر می‌کنند گلرخ مرده او را در جاده رها می‌کنند و فرار می‌کنند. پس از مدتی که به محل جنازه می‌آیند گلرخ را در آن‌جا نمي‌بینند. از آن شب به طرز مشکوکی تمام افراد یک به یک به قتل می‌رسند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اینجا ... آخر دنیا

آخرین مشارکت های کاربران