شهسوار (1398)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1398/02/10
کارگردان: علی شاه‌محمدی

این مستند درباره‌ی زندگی قهرمانی، پهلوانی، قرمانی، سیاسی جهان پهلوان تختی است

این مستند درباره‌ی زندگی قهرمانی، پهلوانی، قرمانی، سیاسی جهان پهلوان تختی است

سایر اطلاعات فیلم شهسوار

اطلاعات کمپانی ها
اطلاعات تکمیلی
داستان

این مستند درباره‌ی زندگی قهرمانی، پهلوانی، قرمانی، سیاسی جهان پهلوان تختی است

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی شهسوار

آخرین مشارکت های کاربران