بی آب و نان ...بیابان (آماده اکران)

Hunger and Thirst...Desert

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: مهدی گلستانیان

این مستند روایت سفر چند روزه "علیرضا اوسیوند" از شلوغی‌ها و آشفتگی‌های زندگی شهری تا رسیدن به آرامش و سکوت بیابان و کویر است. در واقع در این سفر وی نوع دیگری از زندگی را تجربه می‌کند. آقای اوسیوند در این سفر با مردمی آشنا می‌شود که از طریق شتربانی و دامداری شتر در بیابان و کویر زندگی خود و خانواده را تأمین می‌کنند. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که دوست داریم از شلوغی ها و درگیری‌های کاری و همهمه شهر به جایی پناه ببریم که حتی تلفن همراهمان هم آنتن نداشته باشد، چرا که گاهی خارج از دسترس بودن هم نعمت بزرگی است!

این مستند روایت سفر چند روزه "علیرضا اوسیوند" از شلوغی‌ها و آشفتگی‌های زندگی شهری تا رسیدن به آرامش و سکوت بیابان و کویر است. در واقع در این سفر وی نوع دیگری از زندگی را تجربه می‌کند. آقای اوسیوند در این سفر با مردمی آشنا می‌شود که از طریق شتربانی و دامداری شتر در بیابان و کویر زندگی خود و خانواده را تأمین می‌کنند. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که دوست داریم از شلوغی ها و درگیری‌های کاری و همهمه شهر به جایی پناه ببریم که حتی تلفن همراهمان هم آنتن نداشته باشد، چرا که گاهی خارج از دسترس بودن هم نعمت بزرگی است!

سایر اطلاعات فیلم بی آب و نان ...بیابان

داستان

این مستند روایت سفر چند روزه "علیرضا اوسیوند" از شلوغی‌ها و آشفتگی‌های زندگی شهری تا رسیدن به آرامش و سکوت بیابان و کویر است. در واقع در این سفر وی نوع دیگری از زندگی را تجربه می‌کند. آقای اوسیوند در این سفر با مردمی آشنا می‌شود که از طریق شتربانی و دامداری شتر در بیابان و کویر زندگی خود و خانواده را تأمین می‌کنند. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که دوست داریم از شلوغی ها و درگیری‌های کاری و همهمه شهر به جایی پناه ببریم که حتی تلفن همراهمان هم آنتن نداشته باشد، چرا که گاهی خارج از دسترس بودن هم نعمت بزرگی است!

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی بی آب و نان ...بیابان | Hunger and Thirst...Desert

آخرین مشارکت های کاربران