چهارشنبه سوری

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: مختار عباسی ، رضا موری

وجوانی که در یکی از شهرهای نفت خیز استان خوزستان (مسجدسلیمان) زندگی میکند . در یک درگیری دوستش را تهدید میکند که خانه شان را آتش می زند . غافل از اینکه آن شب ، چهارشنبه سوری است . او بعد از این تهدید برای جلوگیری از آتش سوزی ناگهانی خانه ی دوستش که بر روی لوله های گاز ساخته شده تا صبح بیدار می ماند.

وجوانی که در یکی از شهرهای نفت خیز استان خوزستان (مسجدسلیمان) زندگی میکند . در یک درگیری دوستش را تهدید میکند که خانه شان را آتش می زند . غافل از اینکه آن شب ، چهارشنبه سوری است . او بعد از این تهدید برای جلوگیری از آتش سوزی ناگهانی خانه ی دوستش که بر روی لوله های گاز ساخته شده تا صبح بیدار می ماند.

سایر اطلاعات فیلم چهارشنبه سوری

داستان

وجوانی که در یکی از شهرهای نفت خیز استان خوزستان (مسجدسلیمان) زندگی میکند . در یک درگیری دوستش را تهدید میکند که خانه شان را آتش می زند . غافل از اینکه آن شب ، چهارشنبه سوری است . او بعد از این تهدید برای جلوگیری از آتش سوزی ناگهانی خانه ی دوستش که بر روی لوله های گاز ساخته شده تا صبح بیدار می ماند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه چهارشنبه سوری