بیوگرافی کامل سعید پروینی

متن کامل بیوگرافی سعید پروینی

«سعید پروینی» در آثاری همچون «گشت پلیس»، «حوالی پاییز»، «بازگشت به خانه»، «ابابیل»، «سر به مهر»، «هفت»، «ماهی سیاه کوچولو»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م» به عنوان «تهیه‌کننده»، «جانشین مدیر تولید»، «تهیه‌کننده اجرایی»، «دستیار تهیه»، «دستیار تهیه‌کننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید پروینی

«سعید پروینی» در آثاری همچون «گشت پلیس»، «حوالی پاییز»، «بازگشت به خانه»، «ابابیل»، «سر به مهر»، «هفت»، «ماهی سیاه کوچولو»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م» به عنوان «تهیه‌کننده»، «جانشین مدیر تولید»، «تهیه‌کننده اجرایی»، «دستیار تهیه»، «دستیار تهیه‌کننده» حضور داشته است.

جوایز سعید پروینی
جوایز سعید پروینی
جوایز سعید پروینی
سعید پروینی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
6.9
1396
0.0
1396
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
6.8
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید پروینی

آخرین مشارکت های کاربران