بیوگرافی کامل شاه‌علی سرخانی

متن کامل بیوگرافی شاه‌علی سرخانی

«شاه‌علی سرخانی» در آثاری همچون «یکی برای همه»، «نقطه صفر»، «خاله سوسکه»، «آلزایمر»، «دختر شاه پریون»، «تاوان»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «دوازده روی هشت»، «می‌زاک(بچه من)»، «گارد ساحلی»، «دوشیزه»، «نغمه»، «فصل پنجم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاه‌علی سرخانی

«شاه‌علی سرخانی» در آثاری همچون «یکی برای همه»، «نقطه صفر»، «خاله سوسکه»، «آلزایمر»، «دختر شاه پریون»، «تاوان»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «دوازده روی هشت»، «می‌زاک(بچه من)»، «گارد ساحلی»، «دوشیزه»، «نغمه»، «فصل پنجم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاه‌علی سرخانی

آخرین مشارکت های کاربران