بیوگرافی کامل اردشیر وزیری

متن کامل بیوگرافی اردشیر وزیری

«اردشیر وزیری» در آثاری همچون «پای پیاده»، «نشانی»، «در مه بخوان»، «وقتی همه خواب بودند»، «عصیان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اردشیر وزیری

«اردشیر وزیری» در آثاری همچون «پای پیاده»، «نشانی»، «در مه بخوان»، «وقتی همه خواب بودند»، «عصیان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
0.0
1385
7.0
1384
0.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اردشیر وزیری

آخرین مشارکت های کاربران