بیوگرافی کامل حمید نایب

متن کامل بیوگرافی حمید نایب

«حمید نایب» در آثاری همچون «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود»، «سرگیجه»، «در شهر خبری نیست، هست!»، «سنتوری»، «گناه من»، «خانه روشن»، «چه کسی امیر را کشت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار صداگذار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید نایب

«حمید نایب» در آثاری همچون «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 3: ستاره بود»، «سرگیجه»، «در شهر خبری نیست، هست!»، «سنتوری»، «گناه من»، «خانه روشن»، «چه کسی امیر را کشت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار صداگذار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید نایب