سرگیجه (1386)

116 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1386/06/21
کارگردان: محمد زرین‌دست

«ساسان سرکش»(محمد زرین دست) پس از سی سال دوری از وطن به ایران باز‌می گردد. او در مسیر فرودگاه با جوانی‌به نام «الیاس»(کوروش تهامی) آشنا می شود. آن‌ها به طور اتفاقی با هم به تبریز همسفر می‌شوند. الیاس متوجه احوال پریشانی ساسان می‌شود که قصد کودکشی دارد. در مرور و یاداوری خاطرات گذشته ی ساسان، متوجه می‌شود که او به دنبال اولین عشقش است که سال‌ها قبل او را ترک کرده است. الیاس که اهل مدیتیشن است ساسان را به سفری در کودکی‌خود می برد زمانی‌که آذربایجان تحت اشغال روسیه بوده است.

«ساسان سرکش»(محمد زرین دست) پس از سی سال دوری از وطن به ایران باز‌می گردد. او در مسیر فرودگاه با جوانی‌به نام «الیاس»(کوروش تهامی) آشنا می شود. آن‌ها به طور اتفاقی با هم به تبریز همسفر می‌شوند. الیاس متوجه احوال پریشانی ساسان می‌شود که قصد کودکشی دارد. در مرور و یاداوری خاطرات گذشته ی ساسان، متوجه می‌شود که او به دنبال اولین عشقش است که سال‌ها قبل او را ترک کرده است. الیاس که اهل مدیتیشن است ساسان را به سفری در کودکی‌خود می برد زمانی‌که آذربایجان تحت اشغال روسیه بوده است.

سایر اطلاعات فیلم سرگیجه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

116 دقیقه

داستان

«ساسان سرکش»(محمد زرین دست) پس از سی سال دوری از وطن به ایران باز‌می گردد. او در مسیر فرودگاه با جوانی‌به نام «الیاس»(کوروش تهامی) آشنا می شود. آن‌ها به طور اتفاقی با هم به تبریز همسفر می‌شوند. الیاس متوجه احوال پریشانی ساسان می‌شود که قصد کودکشی دارد. در مرور و یاداوری خاطرات گذشته ی ساسان، متوجه می‌شود که او به دنبال اولین عشقش است که سال‌ها قبل او را ترک کرده است. الیاس که اهل مدیتیشن است ساسان را به سفری در کودکی‌خود می برد زمانی‌که آذربایجان تحت اشغال روسیه بوده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سرگیجه