بیوگرافی کامل کاظم نجارزاده

متن کامل بیوگرافی کاظم نجارزاده

«کاظم نجارزاده» در آثاری همچون «عاشقانه»، «زن.مرد.زندگی...»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «شیش و بش»، «بعدازظهر سگی سگی»، «عروسک»، «تاکسی نارنجی»، «به خاطر خواهرم»، «سربلند»، «محکومین بهشت»، «به آهستگی»، «عشق فیلم»، «تهران ساعت 7 صبح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاظم نجارزاده

«کاظم نجارزاده» در آثاری همچون «عاشقانه»، «زن.مرد.زندگی...»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «شیش و بش»، «بعدازظهر سگی سگی»، «عروسک»، «تاکسی نارنجی»، «به خاطر خواهرم»، «سربلند»، «محکومین بهشت»، «به آهستگی»، «عشق فیلم»، «تهران ساعت 7 صبح» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاظم نجارزاده

آخرین مشارکت های کاربران