بیوگرافی کامل سعید اردستانی

متن کامل بیوگرافی سعید اردستانی

«سعید اردستانی» در آثاری همچون «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «دیو و دلبر»، «روشن، خاموش، روشن» به عنوان «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید اردستانی

«سعید اردستانی» در آثاری همچون «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «دیو و دلبر»، «روشن، خاموش، روشن» به عنوان «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید اردستانی

آخرین مشارکت های کاربران