بیوگرافی کامل جواد طاهری

متن کامل بیوگرافی جواد طاهری

«جواد طاهری» در آثاری همچون «هار باد»، «راه بهشت»، «زیباتر از زندگی»، «نزدیک تر از آشنا»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «هر شب تنهایی»، «به کبودی یاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد طاهری

«جواد طاهری» در آثاری همچون «هار باد»، «راه بهشت»، «زیباتر از زندگی»، «نزدیک تر از آشنا»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «هر شب تنهایی»، «به کبودی یاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد طاهری