بیوگرافی کامل اکبر لطیفی

متن کامل بیوگرافی اکبر لطیفی

«اکبر لطیفی» در آثاری همچون «عصبانی نیستم»، «نارنجی پوش»، «هشت پا»، «حکم»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «شام عروسی»، «انتخاب»، «زمستان است»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر لطیفی

«اکبر لطیفی» در آثاری همچون «عصبانی نیستم»، «نارنجی پوش»، «هشت پا»، «حکم»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «شام عروسی»، «انتخاب»، «زمستان است»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
7.0
1390
5.0
1384
7.0
1384
7.0
1384
7.1
1384
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
7.0
1384
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر لطیفی