بیوگرافی کامل سعید قلی‌زاده

متن کامل بیوگرافی سعید قلی‌زاده

«سعید قلی‌زاده» در آثاری همچون «کریستال»، «ساخت ایران 2»، «سرگیجه»، «رخ دیوانه»، «در شهر خبری نیست، هست!»، «کتونی سفید»، «چه کسی امیر را کشت»، «چ» به عنوان «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «ساخت دکور»، «مدلسازی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید قلی‌زاده

«سعید قلی‌زاده» در آثاری همچون «کریستال»، «ساخت ایران 2»، «سرگیجه»، «رخ دیوانه»، «در شهر خبری نیست، هست!»، «کتونی سفید»، «چه کسی امیر را کشت»، «چ» به عنوان «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «ساخت دکور»، «مدلسازی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.3
1393
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1386
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید قلی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران