بیوگرافی کامل مهدی صفوی

متن کامل بیوگرافی مهدی صفوی

«مهدی صفوی» در آثاری همچون «پوپک و مش ماشاالله»، «آسمان سیاه شب»، «پاداش سکوت»، «یک بوس کوچولو»، «خانه‌ای روی آب»، «شبانه»، «آبادان»، «ورود آقایان ممنوع»، «شب واقعه»، «احضار شدگان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «دستیار کارگردان»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی صفوی

«مهدی صفوی» در آثاری همچون «پوپک و مش ماشاالله»، «آسمان سیاه شب»، «پاداش سکوت»، «یک بوس کوچولو»، «خانه‌ای روی آب»، «شبانه»، «آبادان»، «ورود آقایان ممنوع»، «شب واقعه»، «احضار شدگان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «دستیار کارگردان»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1389
5.3
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی صفوی