بیوگرافی کامل امیر زالی‌زاده

متن کامل بیوگرافی امیر زالی‌زاده

«امیر زالی‌زاده» در آثاری همچون «معراجی ها»، «گیرنده»، «حلقه های ازدواج»، «اخراجی‌ها 2»، «قرنطینه»، «محافظ»، «مجنون لیلی»، «دایناسور»، «دیگری» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر زالی‌زاده

«امیر زالی‌زاده» در آثاری همچون «معراجی ها»، «گیرنده»، «حلقه های ازدواج»، «اخراجی‌ها 2»، «قرنطینه»، «محافظ»، «مجنون لیلی»، «دایناسور»، «دیگری» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «هنرور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.4
1392
7.0
1390
7.0
1388
6.5
1387
7.0
1386
7.0
1386
6.8
1386
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر زالی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران