حلقه های ازدواج (1388)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1388/10/17

«حمید»(مجید صالحی) به رغم تلاش فراوان موفق به دریافت وام ازدواج نمي‌شود. «صالحی»(جلیل فرجاد) مدیر شرکت، شرکت را به حمید می‌سپارد و به خارج از کشور می رود. معاون شرکت که قصد دزدی از انبار را دارد با ترفندی حمید را به زندان می‌اندازد. حمید با کمک یکی از دوستانش از زندان بیرون می‌آید و نقشه‌های معاون را نقش بر آب می کند. همین امر باعث تغییری اساسی و ناگهانی در زندگی او می‌شود.

«حمید»(مجید صالحی) به رغم تلاش فراوان موفق به دریافت وام ازدواج نمي‌شود. «صالحی»(جلیل فرجاد) مدیر شرکت، شرکت را به حمید می‌سپارد و به خارج از کشور می رود. معاون شرکت که قصد دزدی از انبار را دارد با ترفندی حمید را به زندان می‌اندازد. حمید با کمک یکی از دوستانش از زندان بیرون می‌آید و نقشه‌های معاون را نقش بر آب می کند. همین امر باعث تغییری اساسی و ناگهانی در زندگی او می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم حلقه های ازدواج

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

«حمید»(مجید صالحی) به رغم تلاش فراوان موفق به دریافت وام ازدواج نمي‌شود. «صالحی»(جلیل فرجاد) مدیر شرکت، شرکت را به حمید می‌سپارد و به خارج از کشور می رود. معاون شرکت که قصد دزدی از انبار را دارد با ترفندی حمید را به زندان می‌اندازد. حمید با کمک یکی از دوستانش از زندان بیرون می‌آید و نقشه‌های معاون را نقش بر آب می کند. همین امر باعث تغییری اساسی و ناگهانی در زندگی او می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حلقه های ازدواج

آخرین مشارکت های کاربران