بیوگرافی کامل رئوف دلفی

متن کامل بیوگرافی رئوف دلفی

«رئوف دلفی» در آثاری همچون «این جا شهر دیگری است»، «کودک و فرشته»، «موش»، «در میان ابرها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رئوف دلفی

«رئوف دلفی» در آثاری همچون «این جا شهر دیگری است»، «کودک و فرشته»، «موش»، «در میان ابرها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رئوف دلفی